Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RADA Samorządu Uczniowskiego

 RADA Samorządu Uczniowskiego

(kadencja 14.09.2021r. - 24.06.2022r.)

 

Przewodniczący: 

ALEKSANDRA DYLEWSKA– VIII

Zastępca: 

ALEKSANDRA ŁĘCZYCKA – VII

Członkowie:

OLIWIA CHODOWIEC - VIII
ALICJA PROTASIUK - VII

 

OPIEKUN Samorządu Uczniowskiego:  ANETA MALEWICKA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej. Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. W naszej szkole tak jest, co roku we wrześniu uczniowie przystępują do wyboru swojego przedstawiciela. 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Jest to funkcja reprezentatywna i bardzo odpowiedzialna.

 

Obowiązki Przewodniczącego:

  1. Pisanie okolicznościowych przemówień oraz ich wygłaszanie (Dzień Edukacji Narodowej,  pożegnanie ósmoklasistów).
  2. Rozliczanie się z działań Samorządu przed Dyrekcją (sprawozdanie z działalności).
  3. Odpowiadanie za podejmowane działania.
  4. Stały kontakt z Dyrektorem, Gronem Pedagogicznym oraz społecznością uczniowską.

 

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  1. Samorząd zapewnia pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunku uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
  2. Stwarza możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się i przejmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę,
  3. Kształtuje umiejętność zespołowego działania, stwarza warunki do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.
  4. Samorząd przygotowuje różnego rodzaju gazetki ścienne dotyczące często poruszanych tematów złego postępowania oraz dekoruje szkołę z okazji świąt.
  5. Samorząd organizuje dyskoteki, ale także inne imprezy, do których angażuje dużą grupę uczniów.
Data dodania: 2021-09-14 20:05:50
Data edycji: 2021-09-14 20:08:41
Ilość wyświetleń: 218

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej