Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program Szkolnego Klubu Wolontariatu

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HOŁUBLI

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

 

 

 „Człowiek jest wielki nie przez to co ma,                     

  nie przez to, kim jest, lecz przez to                          

czym się dzieli z innymi”

                                                                                              Jan Paweł II

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne:

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Klub wolontariatu skierowany jest do uczniów szkoły, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać, różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele programu:     

 1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych
 4. Rozwijanie empatii i tolerancji
 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 6. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 7. Angażowanie się w działaniu na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 8. Zawierania głębokich, wartościowych przyjaźni
 9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 10. Współdziałanie z organizacjami społecznymi
 11. Możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 12. Rozwijanie zainteresowań i talentów.
 13. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 14. Wspieranie ciekawych, wartościowych inicjatyw

Obszary działania:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary

 1. Środowisko szkolne
 2. Środowisko pozaszkolne

Struktura klubu wolontariusza:

 1. Wolontariuszami są członkowie samorządu uczniowskiego.
 2. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń szkoły, który pragnie służyć innym.
 3. Na czele wolontariatu szkoły stoi osoba koordynująca jego pracę – p. Martyna Mikołajczuk i p. Józefa Kozak.
 4. Pracę wolontariatu wspiera nauczyciel będący opiekunem samorządu uczniowskiego
 5. Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, lub w miarę potrzeb bieżących
 6. Wszelkie spory i konflikty zaistniałe w klubie rozwiązywane są przez koordynatora wolontariatu oraz opiekuna samorządu uczniowskiego. W sytuacjach problemowych znaczący głos należy do dyrektora placówki.

Prawa wolontariusza:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora i opiekuna samorządu uczniowskiego
 4. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
 5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora wolontariatu

Obowiązki wolontariusza:

 1. Członkowie wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgoda rodziców na działanie w wolontariacie.
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestnictwa w wyznaczonych spotkaniach klubu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek starać się postępować tak, aby promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolonego Klubu Wolontariatu takie jak:

- zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

- zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

- zasada troski o los słabszych 

- zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości   a także kodeks etyczny wolontariusza:

- być pewnym –

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom

- być przekonanym –

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz

- być lojalnym –

zgłaszaj sugestie, „nie uderzaj” w innych

- przestrzegać  zasad –

nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie

- mówić otwarcie –

pytaj o rzeczy. których nie rozumiesz. Nie pozwól by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem

- chętnie uczyć się –

rozszerzaj swoją wiedzę

- stale się rozwijać –

staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej  organizacji i pracy

- nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od ciebie się oczekuje

- być osobą, na której można polegać –

praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się robić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić

- działać  w zespole –

znajdź dla siebie miejsce w grupie. samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny

 

Promocja wolontariatu:

Wolontariat promowany będzie w trakcie całego roku szkolnego poprzez stronę internetową oraz informacje na gazetce ściennej

 

Podstawa prawna działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

                                                                                          koordynatorzy :

Martyna Mikołajczuk

 Józefa Kozak

Data dodania: 2021-09-21 18:28:39
Data edycji: 2021-09-21 18:30:54
Ilość wyświetleń: 741

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej