logogodlo

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hołubli w roku szkolnym 2014/2015  realizuje projekt systemowy


Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe . Moja przyszłość.

Projekt jest realizowany w latach 2014-2015 na terenie województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt skierowany jest m.in. do uczniów i uczennic  klas IV-VI szkoły podstawowej  w Hołubli.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia, skierowane do uczniów:

Zajęcia nauki języka angielskiego  6 godz. w miesiącu. Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 13 godz. w miesiącu -  w tym: matematyka-6 godz., przyroda ? 6 godz. oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - 2 godz. w miesiącu.

Koordynatorem projektu jest p. Aneta Malewicka

P1010979

 

PROJEKT EDUKACYJNY - "WF z KLASĄ"

Koordynatorem jest pan Maciej Tomaszewski

W II edycji programu ?WF z klasą" 4000 nauczycieli WF prowadzi łącznie ponad 1100 blogów, na których na bieżąco relacjonują to, co ciekawego w ramach programu dzieje się w ich szkołach. Blogi nie służą wyłącznie sprawozdawaniu ze zrealizowanych zadań programowych, ale są przede wszystkim nowoczesną platformą wymiany dobrych praktyk i przestrzenią do wirtualnych spotkań. Nauczyciele za pośrednictwem blogów dzielą się sportowymi sukcesami uczniów, a także swoimi pomysłami na udany WF, ale też nawiązują kontakty i czerpią inspiracje z działań pozostałych uczestników programu.
W ostatnim czasie , w związku z programem ?WF z klasą" odbyły się w naszej szkole obrady Sportowego Okrągłego Stołu, gdzie radziliśmy na temat sytuacji sportu w naszej szkole.
Zachęcamy do wejścia na naszą stronę z blogiem sportowym :)
adres bloga : blogiceo.nq.pl/spholubla/

 

PROJEKT EDUKACYJNY "LEPSZA SZKOŁA".

Koordynatorem jest pani Józefa Kozak

Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, będą rozwiązywać standaryzowane testy ?na wejście", w połowie i na końcu roku szkolnego.

Po każdym teście jest możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.