logogodlo

Tradycyjnie i w tym roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". Zaopatrzeni w rękawiczki i worki wyruszyliśmy w teren podzieleni na grupy. Zebrane przez nas śmieci zostały złożone w oznaczonych miejscach. Akcja ta była również okazją do pogadanek o tematyce ekologicznej, przyczynach i skutkach zanieczyszczenia środowiska oraz sposobach ich zapobiegania.