logogodlo

                                                                 Hołubla, dn. 25.05.2018

[ pieczęć ]
                                      KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Paprotnia, tel. 25 631 31 27.
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) -Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznychorazinnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy Prawo Oświatowe i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli, podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli,ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Paprotnia. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
PrezesUrzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

....................................
(podpis Administratora)

Poniżej znajduje się wykaz podręczników dla Szkoły Pdstawowej dla poszczególnych klas z religii.

Przypominamy, że  wszystkie pozostałe podręczniki i materiały edukacyjne są bezpłatne do wypożyczenia w szkole. Rodzice kupują tylko podręcznik do religii wg. wykazu.

20180622 105129

22 czerwca 2018 r. po mszy św. w siedzibie szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Z tej okazji gościli u nas Wójt Gminy Paprotnia - pan Stanisław Ładziak i licznie zgromadzeni rodzice.
Uroczystość została otwarta przez dyrektora szkoły, panią Józefę Kozak, po czym zaproszeni goście przekazali swoje pozdrowienia i wyrazy uznania dla całej szkolnej społeczności.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Na Festyn Gminny dnia 10 czerwca 2018r. Wójt Gminy Paprotnia zaprosił uczniów, nauczycieli, rodziców, ale też wszystkich mieszkańców gminy. Pogoda dopisała, na boisku bawiono się świetnie. Na wszystkich czekały ciepłe przekąski, ciastka i napoje. Na scenie prezentowali się – w występach artystycznych – uczniowie naszej szkoły, szkoły w Paprotni i maluchy z naszego przedszkola. Podczas festynu rozstrzygnięte zostały Konkursy Gminne: sportowy, plastyczny i literacki. Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy.

30 czerwca obchodziliśmy w Hołubli wyjątkowy dzień, a mianowicie Dzień Dziecka.
O godz. 900 rozpoczął się Szkolny Dzień Talentów przygotowany przez p.Anetę Malewicką.Swoje pasje i uzdolnienia uczniowie zaprezentowali przed całą społecznością szkolną, za co zostali nagrodzeni nie tylko brawami, ale i nagrodami rzeczowymi.

Następnie młodsza grupa przeszła na zajęcia relaksacyjne, gdzie pod okiem specjalisty ćwiczyła równowagę i skupienie. Dla młodzieży w tym czasie p. Janusz Malinowski zorganizował karaoke. Po godzinie zajęć nastąpiła zamiana grup.

Po ćwiczeniach kręgosłupa i głosu przeszliśmy na boisko szkolne. Pani dyrektor zaprosiła wszystkich do stołówki na zupę, po czym mogliśmy upiec kiełbaski na przygotowanym wcześniej ognisku.
Pan Maciej Tomaszewski i p. Joanna Kleszcz zadbali o rozgrywki międzyklasowe, po których wręczone zostały medale. Zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno młodszych, jak i starszych.

Mamy nadzieję, że ten dzień podobał się wszystkim dzieciom i będą miło wspominać wspólnie spędzone chwile.

Dzień Matki i Ojca to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Z tej okazji, 25 maja w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Hołubli, odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca ten szczególny dzień, święto, które na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości szkolnych.
Bardzo Was kochamy" to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Matki i Ojca. Jak co roku w jego przygotowanie zaangażowała się cała społeczność uczniowska. Część artystyczną w jedną całość zebrały panie Aneta Malewicka i Emilia Mioduszewska.
Atmosfera tej uroczystości była podniosła, dzieci wierszem i piosenką okazały swoim rodzicom miłość i szacunek.
Rodzice byli wzruszeni i dumni ze swoich pociech. Ich troska i trud wkładany w wychowanie dzieci zostały w pełni wynagrodzone.