logogodlo

20181012 121201

Dnia 12 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Ślubowania uczniów klasy pierwszej. Do grona uczniów dołączyło 11 dzieci, które przedstawiły krótką część artystyczną pod kierunkiem wychowawczyni p. Emilii Mioduszewskiej. Następnie wystąpiły przedszkolaki z życzeniami dla nauczycieli i uczniowie naszej szkoły. Tego dnia nie zabrakło podziękowań i życzeń ze strony przedstawicieli Gminy Paprotnia, Rady Rodziców i pani dyrektor.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej 2018

20181001 10220417 września 2018r. uczniowie klas IV-VIII mieli okazję obejrzeć spektakl profilaktyczny, który mówił o zagrożeniach płynących z Internetu. Wystąpili artyści z krakowskiego teatru "Kurtyna". Choć temat widowiska był poważny, to jednak aktorzy potrafili pokazać go w sposób śmieszny, ale ironiczny. Obejrzeliśmy go z zainteresowaniem. Po przedstawieniu profilaktyk wygłosił prelekcję na temat zagrożeń w dzisiejszym świecie.

 

Czytaj więcej: PROFILAKTYKA

Tradycyjnie i w tym roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". Zaopatrzeni w rękawiczki i worki wyruszyliśmy w teren podzieleni na grupy. Zebrane przez nas śmieci zostały złożone w oznaczonych miejscach. Akcja ta była również okazją do pogadanek o tematyce ekologicznej, przyczynach i skutkach zanieczyszczenia środowiska oraz sposobach ich zapobiegania.

OGŁOSZENIE
W dniu 12.09.2018r. ( środa) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli.
Plan zebrania:
15:30 – zebranie ogólne wszystkich rodziców
15:00 – zebranie rodziców uczniów klasy ósmej ( bardzo proszę o obecność wszystkich rodziców zostaną omówione między innymi sprawy egzaminu ósmoklasisty)
16:00 – spotkania z wychowawcami klas
Kl. I – J. Kleszcz sala nr 7
Kl. II – E. Mioduszewska sala nr 5
Kl. IV – M. Skwarek sala komputerowa
Kl. V – M. Pernach sala nr 8
Kl. VI – A. Szymańska sala nr 1
Kl. VII – M. Tomaszewski sala nr 4
Kl. VIII – A. Malewicka sala nr 6
Przedszkole – P. Sadowska, D. Kosieradzka, A. Żakiewicz – sala gimnastyczna
Wszystkich rodziców uczniów i przedszkolaków serdecznie zapraszamy na spotkanie.

                                                                 Hołubla, dn. 25.05.2018

[ pieczęć ]
                                      KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Paprotnia, tel. 25 631 31 27.
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) -Pana Marka Daniela, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznychorazinnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy Prawo Oświatowe i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli, podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli,ul. Unitów Podlaskich 35, 08-107 Paprotnia. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
PrezesUrzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.

....................................
(podpis Administratora)

Poniżej znajduje się wykaz podręczników dla Szkoły Pdstawowej dla poszczególnych klas z religii.

Przypominamy, że  wszystkie pozostałe podręczniki i materiały edukacyjne są bezpłatne do wypożyczenia w szkole. Rodzice kupują tylko podręcznik do religii wg. wykazu.