logogodlo

Dziękujemy uczniom naszej szkoły oraz dzieciom z przedszkola za czynne włączenie się do akcji „Zbiórka żywności dla psów". Wszystkie przyniesione przez Was produkty żywnościowe trafią do schroniska dla psów w Sokołowie Podlaskim. Cieszymy się, że losy zwierząt nie są Wam obojętne...
Jeszcze raz w imieniu wolontariuszy ze schroniska a przede wszystkim ich czworonożnych podopiecznych z serca dziękujemy!!!

 Od roku szkolnego 2017/18 w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu pt. „Pomocna Dłoń". Zrzesza on 27 członków , którzy zadeklarowali chęć bezinteresownej pomocy innym. Koordynatorem klubu jest p. Martyna Mikołajczuk. Spotkania „klubowiczów" odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu a podczas ich trwania omawiane są bieżące akcje i działania, takie jak:
 Wspieranie schroniska dla psów w Sokołowie Podlaskim
 „Akcja znicz"
 „Akcja zakrętka"
 „Akcja Góra Grosza"
 Pomagamy ptakom przetrwać zimę
 Świąteczne zbiórki żywności dla rodzin najuboższych - Bank Żywności
 Promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
 Promowanie Szkolnego Klubu Wolontariatu