logogodlo

  Józefa Kozak - DYREKTOR

matematyka , zajęcia komputerowe, fizyka

  Joanna Kleszcz

edukacja wczesnoszkolna

  Emilia Mioduszewska

edukacja wczesnoszkolna

 Ewa Mirońska  chemia

  Małgorzata Wójcik

przyroda, plastyka, wychowanie do życia

  Aneta Malewicka

język polski, historia

  Magdalena Piwowarczyk

język angielski

 Agnieszka Korniluk  matematyka, fizyka
 Agnieszka Biernacka  historia
 Monika Rzewuska  geografia

  Ks. Tomasz Pycka

religia

  Janusz Malinowski

muzyka, technika, informatyka, sztuka

  Maciej Tomaszewski

wychownie fizyczne

Paulina Sadowska

wychowanie przedszkolne

  Ewa Tryniszewska

wychowanie przeszkolne

  Dorota Kosieradzka

wychowanie przedszkolne 

 Aneta Królikowska  język niemiecki

  Martyna Mikołajczuk

logopeda