logogodlo

Na prośbę Mazowieckiej Policji przesyłam w załączeniu komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.

Dyrektor ZS-P w Hołubli

Joanna Kleszcz

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.03.2020 r. poz. 530 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dopuszcza się podanie wyników rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

Poniżej zostały umieszczone listy dzieci przyjętych do przedszkola i kl. I.