logogodlo

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) i Zarządzenia 
Nr 3/20 Wójta Gminy Paprotnia z 19 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hołubli informuje o przyjmowaniu zapisów dzieci do Przedszkola w Hołubli w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Hołubli i do klasy I Szkoły Podstawowej w Hołubli na rok szkolny 2020/2021

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły i u wychowawców grup w przedszkolu.

Rekrutacja odbywać się będzie
od 4 marca 2020r. do 16 marca 2020r.
w godzinach od 7:00 do 15:00