logogodlo

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) i Zarządzenia Nr 2/19 Wójta Gminy Paprotnia z 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia na rok szkolny 2019/2020
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hołubli
informuje o przyjmowaniu zapisów dzieci do Przedszkola w Hołubli i do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Hołubli na rok szkolny 2019/2020.
Rekrutacja odbywać się będzie
od 4 marca 2019r. do 15 marca 2019r.,
w godzinach 7 :30 – 15:00
Wszelkie informacje i wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły oraz u pań
w przedszkolu. Tel. 256313127