20180622 105129

22 czerwca 2018 r. po mszy św. w siedzibie szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Z tej okazji gościli u nas Wójt Gminy Paprotnia - pan Stanisław Ładziak i licznie zgromadzeni rodzice.
Uroczystość została otwarta przez dyrektora szkoły, panią Józefę Kozak, po czym zaproszeni goście przekazali swoje pozdrowienia i wyrazy uznania dla całej szkolnej społeczności.


Po powitaniach uczniowie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a następnie zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, stypendia i dyplomy.
Po raz pierwszy w szkole przyznano uczniom tytuły: Ucznia Roku, został nim Alan Jedliński, Bohatera Roku - Szymon Świerzewski i Sportowca Roku - Ilona Iwańska.
Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej wychowawcy wraz z uczniami przeszli do klas, aby tam wręczyć świadectwa i dyplomy.

20180622 10545420180622 11124920180622 11135020180622 11163220180622 112738